Hrad Kamenica

 

Projekt gpr merania Hradu Kamenica na východnom Slovensku začal v roku 2011 na podnet občianskeho združenia Kamenná veža. O zrúcaninách Hradu Kameniaca sa hovorí ako o najväčšom slovenskom hrade "ničoho". Po nariadenom zbúraní hradu v 16. storočí boli totiž použiteľné zvyšky muriva rozobraté obyvateľmi okolitých obcí. Zvyšok deštrukcie dokončil čas a príroda, takže dnes väčšia časť hradu zmizla z povrchu zeme. Môžeme len cítiť veľkosť tejto stredovekej fortifikácie podľa zjavných terénnych úprav a niekoľkých zvyškov hradných múrov.

 

 

V letnej sezóne 2011 sme previedli prvé rýchle gpr mapovanie na dostupných plochách a zoznamovali sme sa so špecifickými terénnymi podmienkami gpr merania. Tak, ako na iných slovenských hradoch sú tu strmé až nepriechodné svahy, plochy zarastené vegetáciou, nestále počasie, ťažký prístup, ale hlavne obrovský rozsah celkovej plochy pre meranie – odhadom viac ako 2,5 hektára.

 

Prvá sezóna gpr merania priniesla hrubý náčrt rozloženia zvyškov základov hradných murív po obvode spodného tretieho nádvoria  a zrúcanín hradných palácov. Bolo toho neúrekom – vyše 300 metrov základov. Prinajmenšom sme vedeli, že sme sa zahryzli do veľmi veľkého sústa.  Na veľkej ploche nádvoria sme zaznamenávali aj množstvo anomálií, ktoré sme však nevedeli použitou metódou gpr merania vyhodnotiť. Začali sme tušiť, že pod nádvorím hradu sa skrývajú zvyšky stredovekej infraštruktúry. Toto bola pre nás ďalšia výzva. Vedeli sme, že keď použijeme modernejšie postupy gpr merania možno sa nám podarí potvrdiť časť zaznamenaných legiend a určite významne doplníme poznatky o hrade pre plánovaný archeologický výskum.  

 

Stav prieskumov po lete 2011.

 

Do ďalšej meracej sezóny sme si odladili techniku a postupy pre veľkoplošné 3D gpr merania. Pripravili sme si aj sieť stabilizovaných bodov na hrade s presnými GPS súradnicami, pretože plánované 3D merania museli byť presne zakotvené do existujúcej podrobnej vrstevnicovej mapy. Prípravy na druhú meraciu sezónu 2012 zahŕňali aj kosenie vyše hektárovej plochy nádvoria, o ktorú sa postarali členovia združenia Kamenná veža.

 

Hlavnú časť meraní sme previedli počas letného tábora dobrovoľníkov, ktorú každoročne organizuje OZ Kamenná veža. Jedni vláčili kamene, ďalší murovali, archeológovia kopali sondy a my sme zbierali kilometre gpr profilov z tretieho nádvoria. Zmerali sme plochu o rozlohe 80 x 140m 3D gpr metódou, čiže celú plochu sme pokryli paralelnými líniami merania s rozostupom pol metra. S domerávkami a predbežným profilovaním na severnej strane sme zmerali na Hrade Kamenica v lete 2012 vyše 25km gpr profilov.

 

Dáta z každého dňa merania sme predbežne spracovávali v chatke pionierskeho tábora pod hradom, z ktorej sa stala naša dočasná pracovná základňa. Následné spracovanie dát, 3D procesing a finálne vyhodnotenie bežali ďalšie týždne doma vo firme. Výsledok vyhodnotenia bol lepší ako sme v duchu všetci očakávali.

Stav gpr prieskumov po lete 2012.

 

Na ploche tretieho nádvoria sme vyhodnotili základy viacerých budov a objektov, presný priebeh a štruktúru severného a južného opevnenia, spolu vyše 400m. Potvrdili sa legendy o existencii južnej vstupnej brány do hradu a hradnej studni. V časových snímkoch sme na mnohých miestach zbadali aj zaniknuté cesty a niečo ako vodovod alebo vodný privádzač. Získané informácie zásadne zmenili základné poznatky o hrade Kamenica - jednoznačne sa ku komplexu hradu priradilo tretie nádvorie obstavané obranným múrom a tým plocha hradu presiahla 2,5ha. Dôsledná príprava, použité postupy, namáhavé precízne gpr meranie a vyhodnotenie – to všetko prinieslo bohaté ovocie poznania. Veríme, že gpr projekt Hrad Kamenica môže byť dobrou inšpiráciou pre ďalšie podobné prieskumy na Slovensku.  

 

V meracej sezóne 2013 chceme pokračovať v 3D gpr meraní ďalších plôch Hradu Kamenica. Plánujeme doplniť gpr prieskum plochy medzi nádvorím a východným palácom a na novej prieskumnej ploche chceme nájsť fortifikačné ohraničenie  a eventuálnu infraštruktúru na SZ strane hradu. Okrem gpr meraní sme sa odhodlali vytvoriť aj 3D model hradu z leteckých snímov (fotogrametria s nízko lietajúcou kamerou). Do modelu chceme umiestniť všetky poznatky gpr meraní ako aj starších stavebno-historických prieskumov a vytvoriť tak digitálnu 3D rekonštrukciu Hradu Kamenica.

Hrad KamenicaHrad KamenicaHrad Kamenica