Projekty Terra

V kapitole Projekty TERRA nájdete výber z našich najzaujímavejších gpr prieskumov. Zachytávajú prierezy viacročných prieskumných aktivít na jednej lokalite alebo prieskumy a postupy venované dlhoročne určitej problematike. Bližšie informácie nájdete v podkapitolách. Určite neprehliadnite náš najväčší prieskumný počin na Hrade Kamenica, ktorý.je zároveň najväčším plošným 3D gpr prieskumom, ktorý bol doteraz realizovaný na Slovensku. 

 

Projekty TERRA majú ešte jeden spoločný atribút, rýdzo slovenský, volá sa za pár drobných. Okrem niekoľkých výnimiek, sú to všetko skromne financované akcie s obrovskou časovou náročnosťou a radšej nehovoríme o tom aký prevádzkový kapitál je potrebný na realizácie takýchto projektov. Celý ten sled rokov prieskumov a skromného posúvania sa vpred by nebol možný bez výdatnej podpory mojej manželky, za čo jej práve tu, pri kapitole projekty TERRA ďakujem!

 

Vďaka Majka!