Pár viet o firme TERRA

 

Zariadenia pomenované Ground Penetrating Radar v skratke gpr boli pôvodne vyvinuté pre potreby geológov. Asi preto sa vo východnej Európe pre gpr ujalo ruské pomenovanie georadar a georadarové merania sa stali súčasťou vednej disciplíny geofyzika. Dnešné moderné gpr majú oveľa širší, multidisciplinárny dosah. Merania s gpr sa študujú a využívajú v desiatkach vedných disciplín a v stovkách bežných aplikácií v rôznych oblastiach ľudských aktivít. Obrazom toho je množstvo nových názvov pre georadar – zemný radar, cestný radar, štukturálny skener, inšpekčný systém, vrtný radar, radarový tomograf, radarový detektor.....

 

Gpr zariadeniami, meraniami a aplikáciami sa zaoberá firma TERRA takmer desať rokov ako zmluvný partner švédskeho výrobcu MALÅ Geoscience A.B.  Naším mottom je dodanie úplného riešenia pre konkrétne požiadavky zákazníka. Samotný gpr je a zostane stále len špecifický merací systém, ktorý zmeria to, čo mu dáme merať. Okrem zostavenia správnej konfigurácie hardvéru GPR MALÅ pre  aplikačné potreby zákazníka preto poskytujeme výkonné softvérové nástroje na 2D a 3D postprocesing s plnou tréningovou podporou, nevyhnutným štartovacím know-how a ďalšou on-line podporou.

 

Hlavná oblasť aktivity firmy TERRA sa dá zhrnúť takto – vyberieme a zostavíme vám vhodné gpr s príslušenstvom, naučíme vás ako merať  s gpr, naučíme vás ako procesovať a interpretovať namerané dáta a dlhodobo vám poskytujeme technický a odborný servis.

 

Ďalšou oblasťou, ktorej sa venujeme je odladzovanie postupov pre konkrétne aplikácie s gpr. K tomu patrí aj vývoj nových pomôcok a prípravkov vo firme a tiež odozvy z našej spätnej väzby do technickej kuchyne výrobcov hardware a software.

 

Pre účely ladenia aplikácií aj z komerčných pohnútok prevádzame niektoré druhy gpr meraní pre koncových zákazníkov. Sú to hlavne 3D gpr merania pre archeológiu, 3D štrukturálne skeny pre pamiatkový prieskum historických budov a 3D inšpekcie betónových konštrukcií.

 

Tieto web stránky môžu byť zdrojom základných informácií o problematike gpr technológií pre laikov a sú zároveň súčasťou našej technickej podpory zákazníkom a odbornej obci záujemcov.

 

Vitajte vo svete GPR!