Slovenské kostoly

 

Nedeštruktívny prieskum podzemia Slovenských kostolov.

 

    Firma Terra s.r.o. Košice realizovala na Slovensku veľký počet  gpr meraní, ktoré sú orientované na prieskum podzemia historických stavieb, z prevažnej časti kostolov. Jedná sa o nízkonákladové projekty pre štátne úrady, mestá, obce, farnosti, múzeá, firmy a dobrovoľné združenia v interiéroch aj exteriéroch stavieb. Výsledkom meraní sú správy, ktoré v mapovej, obrazovej a textovej podobe opisujú nájdené podzemné objekty.  Získané informácie sú dôležitým podkladom pre smerovanie ďalšieho odborného archeologického výskumu, tiež pre doplnenie poznatkov o starších stavebných fázach alebo k posúdeniu statiky a vlhkosti podložia pri úpravách objektov.

  

     Meranie na konkrétnej lokalite (napríklad kostol strednej veľkosti) trvá cca jeden deň. Počas merania upresníme pôdorysný plán stavby a vykonáme gpr meranie na všetkých dostupných plochách. Lokalizované podzemné objekty, ako napríklad krypty, hrobky alebo základové murivo, vyznačíme na povrchu a zameráme polohy do mapy laserovým diaľkomerom alebo presným DGPS. V prípade nájdenia voľných dutín vykonávame aj videoinšpekciu podzemia cez overovacie vrty s priemerom 30mm pomocou minikamery. Výstupy  z nášho merania ilustrujeme na niekoľkých nasledujúcich obrázkoch. Sú to vysvetlené georadarové profily, panoramatické snímky z kamery a mapy. 

 

Príklady výstupov z nedeštruktívneho prieskumu gpr a videoinšpekcie.

 

Prehľad našich gpr prieskumov v rokoch 2005 - 2012:

 

Oravský hrad – podlahy hradného kostola a Dolného paláca,  Ruská – rím.katolícky kostol v obci,  Revúca – staré pivnice v objekte bývalej kúrie,  Moldava nad Bodvou – farský a reformátorský kostol v meste,  Moldava nad Bodvou – prieskum starých pivníc a chodieb na Hlavnej ulici,  Sádok – neskororománsky kostol interiér aj exteriér nad obcou,  Kežmarok – lokalizácia podzemnej chodby v exteriéri Kežmarského hradu,  Miechov Poľsko – kostol a kláštor strážcov Božieho hrobu,  Trebišov – rím.katolícky kostol,  Trnava – Dóm svätého Mikuláša,  Žehra – Kostol sv. ducha v obci,  Gbely – rím.katolícky kostol, Dvorníky – základy zaniknutého kostola nad obcou v polohe cintorína, Sebedín Brehov – lokalizácia podzemnej chodby nad obcou, Skalica – farský, jezuitskný a paulínsky kostol,  Spišská Stará Ves – rímsko katolícky kostol,  Štvrtok na Ostrove – rím.katolícky kostol,  Trenčín – námestie pri morovom stĺpe, lokalizácia podzených priestorov,  Turňa – rímsko katolícky kostol, Zvolen – priebeh zaniknutého opevnenia v exteriéri r.k. kostola na Hlavnom námestí, Seňa – hľadanie strateného pohanského obelisku,  Hlohovec – františkánsky kostol a kláštor,  Zvolen – lokalizácia základov zaniknutej Flinkovej kúrie pri Hlavnom námestí,  Sereď – lokalizácia zaniknutého kostola pri mestskom úrade,  Budapešť – diagnostika 500m vodovodného tunela Szigeti pod Dunajom,  Gerlachov – lokalizácia základov zaniknutého kostola v obci,  Hlohovec – farský Kostol sv.Michala a Kaplnka sv. Anny,  Pavlovce nad Uhom – rím.katolícky kostol,  Richnava – Kostolík sv. Márie Magdalény, interiér aj exteriér,  Sereď – priebeh zaniknutého opevnenia a ravelínu pri kaštieli,  Sobrance – lokalizácia základov zaniknutého kostola pri OC Lidl, Spišská Belá – rím.katolícky kostol,  Spišská Kapitula – Katedrála sv. Martina, interiér aj exteriér,  Spišská Nová Ves – Kostol nanebovzatia Panny Márie,  Lesné – grécko katolícky kostol, interiér aj exteriér,  Hlohovec – interiér a exteriér zámku, Levoča – Kostol sv. Jakuba,  Prešov – rím.katolícky Kostol sv. Mikuláša, Bardejov – Bazilika sv. Egídia, objavenie kostnice,  Malý Slavkov – rím.katolícky kostol,  Komjatice – obidva rím.kat. kostoly a lokalizácia základov zaniknutého kaštieľa, Galanta - lokalizácia základov zaniknutého bastiónu kaštieľa v mestskom parku, Ľubotín – rím.katolícky kostol, Drienovec – kaštieľ interiér a exteriér, Hrad Kamenica – lokalizácia cca 400m zaniknutých hradných múrov na ploche 15000m2 v okolí zrúcanín hradu, Košice - Františkánky kostol interiér aj exteriér, Levoča – historická radnica interér, exteriér a štrukturálne skeny stien, Hluk na Morave - interiérové a exteriérové merania Hluckej tvrze.

 

Niekoľko ilustračných výstupov z gpr prieskumov Slovenských kostolov nájdete v obrázkovej galérii.

Slovenské kostolySlovenské kostolySlovenské kostolySlovenské kostoly
Slovenské kostolySlovenské kostolySlovenské kostolySlovenské kostoly