Software MALÅ

MALÅ sofware línie Basic sú určené pre prvotné spracovanie gpr dát v PC z kontrolných jednotiek X3M, ProEx a MIRA v teréne. Preto obsahujú funkcie pre systémovú konfiguráciu kontrolných jednotiek, zber dát, základnú filtráciu a GPS podporu. Nie sú určené pre plnohodnotný postprocesing a analýzu gpr dát.

 

Ground Vision 2

 

 

 

Umožnuje konfiguráciu systému a zber dát z nových kontrolných jednotiek X3M a ProEx. V niektorých aplikáciách nahrádza monitor XV11, hlavne pri rýchlych viackanálových meraniach. Pre staršie jednotky X3M a CUII s paralelným portom sa používa Ground Vision 1. Obsahuje aj funkcie pre základný procesing gpr dát a získavanie pozičných dát z GPS.

V línii Basic MALÅ dodáva aj software MIRASoft a Crosshole Vision. MiraSoft slúži na konfiguráciu a zber dát zo systémov MALÅ MIRA. Umožňuje nastavenie vhodnej schémy kanálov z prijímacích a vysielacích elementov anténneho poľa, vykonáva real-time kontrolu kvality dát, tiež zber dát z pozičných systémov totálnych staníc a RTK-GPS. Crosshole Vision je určený na zber dát pri tomografických meraniach vo vrtoch.  

 

Objekt Mapper

 

 

 

Software je viazaný na datové formáty a systém merania v OM projektoch, ktoré sú tvorené v obslužnom monitore XV11.  Je to vyhodnocovancí nástroj pre rýchle mapovanie líniových objektov na väčších plochách so systémom usporiadávania gpr profilov voči baseline. Umožňuje základnú filtráciu dát, zobrazenie a analyzovanie desiatich profilov naraz a prenos projektov do CAD a GIS platforiem.

 

3D Vision

 

 

 

Software spracováva formáty .rd6 z 3D Grodprojektov CX12 a XV11. V jednoduchom prostredí vykonáva základný procesing a 3D procesing. Umožňuje súčasný pohľad do troch rezov meraného priestoru a obsahuje aj vizualizačné nástroje na spriehľadňovanie a grafickú editáciu. 3D Vision je určený hlavne pre rýchle a ľahké vyhodnocovanie dát z meraní v oblasti inšpekcie oceľových výztuží v betóne.  

 

 

MALÅ Geoscience ponúka pod svojou značkou aj plnohodnotné procesingové software. Sú to produkty ruskej firmy DEKO Geophysical RadExplorer a rSlicer