REFLEXW

Program ReflexW od nemeckej firmy Sandmeier-Geo podporuje 2D a 3D procesing a interpretácie všetkých známych metód gpr merania pre všetky typy gpr dát známych svetových výrobcov a tiež seizmických gofyzikálnych metód – reflexnej a refrakčnej seizmiky ako aj ultrazvukových meraní. Je to program z branže univerzálnych vedeckých nástrojov, preto obsahuje nesmierne množstvo funkcií a postupov ako pre bežné typy spracovania gpr dát tak aj pre špeciálne druhy meraní a analýz.

 

 

 

ReflexW sa skladá z troch základných modulov 2D, 3D a Modeling. 2D modul  obsahuje 2D-data analýzu a primárny 2D procesing, CMP-rýchlostnú analýzu a Traveltime analýzu. Dostupný je aj jednoduchší derivát 2D modulu pod názvom Reflex2DQuick (bez CMP a Traveltime a velocity analysis).

 

 

 

3D modul je nástroj na interpretáciu a vizualizáciu 3D gpr meraní. Pomocou jednotnej štruktúry dát a adresárov pre 2D data a 3D data je možné z dát procesovaných v 2D module generovať 3D súbory a naopak 3D súbory ďalej procesovať a analyzovať v 2D module. Je dostupný aj jednoduchší derivát 3D modulu Scan3D s rýchlym procesovaním a vizualizáciou gpr dát typu .rd6 z Grid projektov monitorov Mala CX12 a XV11. 

 

 

 

Tretí modul Modelling obsahuje viaceré nástroje na simuláciu gpr, čiže vytváranie syntetických radargramov, sledovanie šírenia vĺn v simulovanom prostredí a tiež pre procesing tomografických gpr meraní. Dáta z modulu Modelling je možné spracovávať aj v 2D a 3D moduloch a získavať tak vizualizácie simulácií alebo vytvárať tomografické 3D.

 

 

Bližšie informácie k softvéru a modulom ReflexW nájdente na www.sandmeier-geo.de