MALÅ MIRA

 

MALÅ MIRA (MALÅ imaging radar array) je vrcholom doterajšieho technologického pokroku v oblasti gpr a snom pre každého, kto sa venuje georadarovým meraniam. MIRA systém je True 3D gpr zostavený z viacerých subsystémov, ktoré každý sám o sebe spĺňa niekoľko kritických high-end definícií a za nimi množstvo technologických inovácií a patentov.

 

 

 

 

Základom MIRA je 3D GPR array - pole separovaných tienených antén, ktoré spĺňa štyri základné kritériá definície True3D:

 

1. Vzdialenosť medzi paralelnými gpr kanálmi je najmenej ¼ centrálnej vlnovej dĺžky vysielaného signálu v podkladnom médiu, aby došlo k plnému pokrytiu priestoru nameranými binmi (analógia v 2D poňatí - vzorkami).

 

2. Musí byť prístupná každá kombinácia merania medzi elementami Tx a Rx v radarovom poli, tzv. crosschanell, pre vytváranie virtuálnych antén.

 

3. Každá fyzikálna aj virtuálna anténa musí produkovať identickú odozvu alebo signatúru. Presluchy medzi kanálmi musia byť nulové, offsety konštatné.

 

4. Pozičný GPS sub-systém dáva radarovému poľu pozičné informácie s presnosťou, ktorá musí dosahovať najmenej ½ vzdialenosti paralených gpr kanálov.

 

                                                                                                                              

                                                            

Pohľad do radarového neba na odkrytované 31 kanálové radarové pole. V radarových poliach sú osadené separované antény MALÅ 200MHz, 400MHz  alebo 1300MHz.

 

 

 

Srdcom MIRA systému je kotrolná jednotka ProEx (s 200PRF) spojená s array-expandérom – kombinovaná kontrolná jednotka MIRA. Pre zabezpečenie presného taktovania merania v individuálnych kanáloch, nesmierneho datového toku a ďalších technických kritérií pre True 3D gpr merania, je v 16 kanálovej verzii expandéru použitých celkom 10 jednočipových počítačov. Subsystém kontrolnej jednotky spracováva dáta z meraných kanálov, distribuje pozičné informácie a celkový tok dát posúva na uloženie do prenosného počítača.

 

 

Kontrolné jednotky MIRA v 32-kanálovej a 16-kanálovej verzii.

 

 

Ďalším dôležitým prvkom MIRA je subsytém mobility.  Tu môže MALÅ poskytnúť len zopár odladených príkadov a pokyny pre finálne riešenie, ktoré závisí od konkrétnej aplikácie a vybraného radarového poľa. Riešenie mobility musí byť fixné, teda upevnené na vhodnej pohybujúcej sa platforme. Platforma má zvládať pomalý pohyb anténneho poľa tesne nad povrchom (cca 20km/h), váhu systému MIRA, napájanie systému z externej autobatérie, vhodné umiestnenie antén pozičného systému, pomocné subsystémy ako napr. automatický značkovač a pod. Niekoľko riešení mobility je na nasledujúcich obrázkoch.

 

 

 

 

Pozičný systém použitý do systémov MIRA musí monitorovať pohyb anténneho poľa s centimetrovou presnosťou v každom bode skúmanej plochy. Pre tieto účely sú vhodné len kvalitné totálne robotické stanice alebo systémy RTK GPS. Pri menších projektoch si vystačíme aj s presne vytýčenými trasami merania a klasickými enkódermi pohybu. Pri väčších projektoch, kedy hlavná pozornosť obsluhy smerovaná na riadenie vozidla je totálne centimetrové GPS riešenie nevyhnutné.

 

 

MALÅ dodáva MIRA systémy v tzv. štandardných prevedeniach (8,16,32 kanálové), so zapúzdrenými poliami antén 200MHz, 400MHz,1300MHz. Pre vývoj a výrobu MIRA systémov má MALÅ vlastný tím pracovníkov, ktorý pripravujú aj zákazkové systémy MIRA. Vstupné investície sú veľké ( začíname pri 150.000.-Eur ), preto hlavná otázka na záver je efektivita takýchto gpr zariadení. Okrem toho, že MIRA systémy pracujú ako True 3D gpr, ich prínos sa dá odvádzať od plochy, ktorá sa dá takto zmerať za jeden deň. Tu sa bavíme o výkone viac ako 50.000.-m štvorcových True 3D gpr za deň. Do úvahy treba zarátať aj typy veľkoplošných gpr meraní, ktoré MIRA zvláda a ktoré by s bežnými gpr tvrali mesiace a roky, prípadne by ani nebolo v ľudských silách zvládnuť takéto objemy meraní bežnými gpr.