Profesionálny systém ProEx

 

ProEx je modulárna digitálna kontrolná jednotka s multikanálovou funkcionalitou pre všetky typy antén MALÅ. V oblasti gpr sa kontrolná jednotka ProEx radí do kategórie high-end full range systémov. 

 

 

 

Základná kontrolná jednotka ProEx má dva fyzické kanály pre pripojenie antén cez anténne moduly. Cez anténny modul Optical pripájame sortiment antén s prenosom dát optickými káblami, modul HF slúži na pripojenie antén s ultravysokými frekveciami a modul Coax na pripojenie separovaných Tx a Rx antén koaxiálnymi káblami. Po vhodnom zapojení dvoch antén do dvoch modulov sa vytvára tretia virtuálna anténa s plnohodnotným datovým tokom pre spracovanie v ProEx. Expanzná jednotka pridáva ku ProEx ďalšie dva fyzické kanály. Celkom vieme pripojiť do kaskády za sebou tri expanzné jednotky, čím sa rozširuje počet fyzických aj virtuálnych antén a vieme tak merať a zaznamenávať  teoreticky až 16 datových tokov.

 

 

 

Každý hardverový kanál má 100kHz vnútorný merací cyklus (PRF – pulse repetition frequency), ktorý je pri extrémnych nárokoch na rýchle viackanálové merania možné upgradovať na dvojnásobok. Ak bežné kontrolné gpr jednotky využívajú jeden alebo dva riadiace procesory, u ProEx hovoríme o päť procesorovej technológii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veľká flexibilita vyplývajúca z modularity dáva ProEx možnosti nasadenia vo všetkých mysliteľných gpr aplikáciách od 2D profilovania cez multikanálové a multifrekvenčné merania, 3D merania s radarovými poliami antén, všetky druhy špeciálnych meraní CMP, WARR, VRP, tomografiu, merania vo vrtoch, vrtnú tomografiu.

 

Na príkladoch predstavíme štandartné konfigurácie gpr s jednotkou ProEx:

 

 

Jednokanálové vozíkové, nesené a ťahané konfigurácie s tienenými anténami 100MHz až 800MHz a netienenými anténami 25MHz až 200MHz.

 

 

Ťahaná alebo vlečená konfigurácia s RTA anténami 35MHz, 50MHz a 100MHz do ťažkých terénov, po zapúzdrení RTA antén je vhodná aj pre merania na vodnej hladine.

 

 

 

Konfigurácia pre reflexné gpr meranie vo vrtoch 100MHz a 250MHz anténami, po pridaní druhého tripodu a optického multikábla pre tomografické vrtné merania do hĺbok 150m. Na zákazku MALÅ vyrába optické multikáble aj do hĺbok cez 1km. 

 

 

 

Multikanálové merania s paralelným radením tienených antén alebo radarovými poliami separovaných antén rovnakej frekvencie pre inšpekcie cestného a koľajového zvršku, pre veľkoplošné archeologické prieskumy.

 

 

 

Každý fyzický kanál má nezávislú systémovú konfiguráciu, čo znamená, že s ProEx môžeme merať súčasne s viacerými frekvenciami antén naraz. Príkladom môže byť zostava cestného radaru na obrázku, kde je konfigurácia ProEx s anténami 1,6Ghz, 800MHz a 250MHz.

 

Pre systémové nastavovanie ProEx a zber gpr dát z meraní je na výber počítačové riešenie ( odolný notebook ) s OP windows a programom Ground Vision 2 alebo jednoúčelový monitor MALÅ XV11 s profesionálnym obslužným firmware na báze OP Linux. Pre štandardné merania v teréne sa doporučuje monitor XV11, pri rýchlych mnohokanálových aplikáciách skôr počítačové riešenie.