Kompaktný systém X3M

 

Gpr systém X3M je postavený na báze kontrolnej jednotky X3M, tienenej antény 800MHz, 500MHz, 250MHz alebo 100MHz a obslužného monitora XV11. Kontrolná jednotka X3M nahradila svoju predchodkyňu RAMAC X3M s paralelným ECP portom pred niekoľkými rokmi. Nová kontrolná jednotka X3M je vybavená vysokorýchlostným ethernetovým portom pre stabilný tok dát pri vyšších rýchlostiach merania, lepšou časovou stabilitou a vyšším stackingom.

 

 

 

Pre zber gpr dát z meraní je na výber počítačové riešenie ( odolný notebook ) s OP windows a programom Ground Vision 2 alebo jednoúčelový monitor MALA XV11 s profesionálnym obslužným firmware na báze OP Linux. Monitor XV11 spĺňa všetky požiadavky pre efektívnu prácu v reálnom teréne v tých najťažších podmienkach.

 

 

Monitor sa napája z 12V akumulátora celého systému. Má prioritne obsluhovaný ethernetový port pre rýchly tok dát z kontrolnej jednotky, USB port na prenos nameraných dát do PC a USB/RS232 porty pre pripojenie GPS.  

 

 

 

K systému X3M je možné pripojiť tienené antény 800MHz, 500MHz, 250MHz a 100MHz. Všetky antény majú na vrchu jednotnú docking platformu pre vodovzdorné pripojenie kontrolnej jednotky. Toto riešenie minimalizuje dĺžky prenosových ciest analógových vf signálov z antén ku digitálnym prevodníkom, čo zvyšuje stabiltu systému a odolnosť voči rušeniu.

 

 

 

Paleta aplikácií systémov X3M je univerzálna, stačí zvážiť maximálny dosah 100MHz antény 20-25m alebo na druhej strane najmenší detail, ktorý vie rozlíšiť 800MHz anténa (cca 10mm). Vhodným doplnením systému o prvky, ktoré zabezpečujú nosenie alebo vozenie prístrojov v teréne a informáciu o pohybe cez enkóder pohybu, môžeme merať „takmer všetko, takmer všade“.