Inšpekčný systém CX12

 

Inšpekčný systém CX12 je kompaktný gpr pre merania s tienenými HF anténami MALÅ s ultravysokými frekvenciami 1.2GHz, 1.6GHz a 2.3GHz. Použité frekvencie prinášajú vysokú rozlišovaciu schopnosť v rozsahu od 1 milimetra po násobky milimetrov. Gpr systém CX12 má kontrolnú jednotku a monitor intergrované do jedného celku. Obslužný firmware podporuje 2D gpr merania s plnohodnotným výstupom dát a 3D gpr merania v tzv. Grid Projektoch s okamžitou 2.5D vizualizáciou. Výstupy z takýchto 3D meraní s vysokým rozlíšením detailov nazývame štrukturálne skeny.

 

 

 

MALÅ vyrába tri štandartné HF antény 1.2GHz, 1.6GHz a 2.3GHz. Pre prvé dve frekvencie je dostupný aj EM doplnok, čo je systém elektromagnetických senzorov na frekvencie 50/60Hz. Výber antény závisí od požiadaviek na hĺbku prieskumu (cca 120cm, 60cm, 30cm) a detaily rozlíšenia štruktúr.

 

 

 

Ku HF anténam je pevne pripojený flexibilný kábel s bajonetovou koncovkou do CX12 (alebo HF modulu ProEx). Anténa má ergonomické držadlo v ktorom sú dve tlačítka ovládania merania v 2D režime aj 3D režime. Ovládanie  tlačítok je vyvedené aj na konektor pre pripojenie externého riadenia merania. Enkóder pohybu sa pripája do ďalšieho konektora na anténe. Na kryte antény sú tiež mechanické prvky pre pripájanie pomocných posuvných vozíkov a rúčiek.

 

 

 

Oblasť aplikáciíi pre inšpekčný systém CX12 je veľmi široká, dá sa povedať s časti neprebádaná. Všeobecne môžme tieto aplikácie nazvať inšpekcie, kontroly, prieskumy a výskumy. Najčastejšie sa CX12 používa v oblastiach:

- kontroly stavu cestného zvršku, meranie hrúbky a kvality asfaltu. V kombinácii s gpr systémami s nižšími frekvenciami antén    býva súčasťou viacfrekvenčných cestných radarov

- inšpekcie betónových konštrukcií, kontroly homogenity a mechanických porúch, tiež hrúbok, sledovania degradačných dejov  na styku betónu s podložím

- mapovanie oceľových výztuží v betónových konštrukciách a aktívnych rozvodov 50/60Hz

- materiálové analýzy – určovanie hrúbky, detekovanie fyzikálnych anomálií, rozsahu korózie oceľových výztuží  a pod.

- kontroly ostení tunelov a obsypov potrubí

- meranie hrúbky ľadu v oblastiach, kde je potrebné zaistiť bezpečnosť pohybu ľudí alebo techniky po povrchu

- štrukturálne skeny stien historických budov

Aplikačné oblasti CX12 sa dajú rozšíriť aj vďaka štandardným alebo špecializovaným doplnkom – viac v sekciách doplnky CX12 a aplikácie GPR.