Easy Locator

Easy Locator je plnohodnotný GPR vo svojom elektronickom vnútri a zároveň najjednoduchší GPR MALÅ vo vzťahu k nárokom na obsluhu. Tento koncept je prispôsobený rýchlemu mapovaniu anomálií, čo je gpr trasovanie spojené s on-line vyhodnotením, kde základný procesing gpr merania prebieha priamo v obslužnom monitore a od opretátora sa nevyžaduje následné spracovanie dát, teda postprocesing.

Obsluha si môže namerané a okamžite sprocesované gpr profily uložiť vo forme jpg obrázkov pre potreby dokumentácie. Toto je podstata zjednodušenia, ktorú prináša Easy Locator. S doplnkom Grid Projekt táto filozofia zjednodušenia platí aj pre 3D merania.

                                     

 

K Easy Locatoru je možné pripojiť dve antény – 500MHz pre plytký prieskum do hĺbok 2 až 3m a 350MHz pre stredný hĺbkový dosah 4 až 6m. Od použitej frekvencie závisí nielen dosah antény ale aj jej rozlišovacia schopnosť. S anténou 500MHz vieme zachytiť objekty od priemeru cca 2 až 3cm, s 350MHz cca 5 až 7cm. Súčastou obidvoch zapúzdrených antén sú okrem elektroniky štyri výškovo nastaviteľné kolieska a enkóder pohybu spriahnutý s ľavým zadným kolieskom. 

 

 

Použité frekvencie antén, spôsob spracovania a zobrazovania dát ako aj celková konštrukcia prístroja predurčujú použitie Easy Locatora do týchto oblastí:

Lokalizuje plastové plynové rúry,  plastové odpadové a vodovodné rozvody,  keramické a betónové odpadové kanály, telekomunikačné optické káble,  teplovodné kolektory  a všetky ostatné kovové rúry a káble

Na vytýčenie bezpečných trás pre horizontálne vŕtanie a pretlaky,   preverenie neznámych objektov a rizík pred výkopovými prácami, plytké gpr profilovanie pre projektovú prípravu, rozloženie armatúr pred vŕtaním

Na zistenie stavu podložia pod cestami a určenie defektov, na vyhľadanie   čiernych skládok, trativodov a prípojok, vyhľadanie ukrytých objektov pri kriminalistických prieskumoch, na  mapovanie objektov v archeológii.

 

 

Základná zostava Easy Locatora obsahuje kontrolnú jednotku, monitor s obslužným firmware, sklápacie rúčky s púzdrom na akumulátory, set dvoch Li-Ion akumulátorov 12V/6.6Ah a dvoch rýchlonabíjačiek Li-Ion. Po pripojení zostavy k anténe a zapnutí je Easy Locator do 30 sekúnd pripravený na meranie.

 

NOVINKA!

MALÅ uviedla na trh nový výrobok do série  Easy Locator – EASY LOCATOR HDR.


Bližšie informácie nájdete v sekcii novinky.