Sortiment

Sortiment GPR MALÅ je výsledkom dodržiavania základných koncepčných pravidiel, ktoré charakterizujú filozofiu výrobcu MALÅ Geoscience od jej vzniku. Pravidlá sa dajú zhrnúť takto:

výsledkom je široké spektrum aplikácií a vysoká efektivita

K tomu pridáva MALÅ Geoscience ešte nepísaný záväzok – rok čo rok prináša do svoho sortimentu minimálne jednu zásadnú technickú inováciu.
 

 

Sortimentár GPR MALÅ najlepšie vystihuje schematické znázornenie kontrolných jednotiek a k nim pripojiteľných antén. Univerzálnu kontrolnú jednotku CUII nahradila pred pár rokmi vlajková loď MALÅ – kontrolná jednotka ProEx s pripojiteľnosťou všetých vyrábaných antén. Ďalšie kontrolné jednotky nižších systémov sú derivátmi CUII, ktoré MALÅ elektronicky a mechanicky prispôsobila pre užší okruh aplikácií. Kontrolná jednotka X3M je koncept spĺňajúci požiadavky kompaktnosti a najviac používaných frekvencií tienených antén. V systéme CX pre merania s ultravyskokými frekvenciami antén je kontrolná jednotka priamo integrovaná do obslužného monitora.  Najjednoduchším konceptom gpr je Easy Locator pre používateľov, ktorým stačí základný on-line procesing v obslužnom monitore, bez ďalšieho spracovania dát v PC. Nad týmito systémami sa ako rols royce medzi ostatnými autami nachádza systém MALÅ MIRA – mnohokánálový True 3D GPR.