Antény systému ProEx

 

Tienené antény MALA na frekvenciách 800MHz, 500MHz, 250MHz a 100MHz obsahujú vysielací Tx a prijímací Rx element v jednom tienenom púdzre. Vzdialenosť elementov je pevne daná výrobcom. Sú to teda bistatické antény s konštantným offsetom (CO), preto sa takto merané gpr dáta nazývajú CO-data.

 

 

 

Netienené antény MALA sú vyrábané na frekvenciách 25MHz, 50MHz, 100MHz a 200MHz. Anténne elementy Tx a Rx sú oddelené, offset volíme vymedzovačom. 

 

 

 

HF antény MALA pre merania na ultravysokých frekvenciách. Sú to tienené bistatické antény s konštantným offsetom na frekvenciách 1,2GHz, 1,6GHz a 2,3GHz. Ku anténam 1,2GHz a 1,6GHz sa dodáva aj EM doplnok pre detekciu 50/60Hz sietí.

 

 

 

Separované antény MALA sú tienené antény na frekvenciách 200MHz, 400MHz a 1300MHz s oddeleným vysielacím a prijímacím elementom. Primárne sa využívajú v radarových anténnych poliach systému MIRA. Svoje uplatnenie majú pri výskume materiálov a pre špeciálne druhy meraní ako tomografia, polarimetria, CMP, WARR.

 

 

 

RTA antény MALA sú netienené antény pre hlboký gpr prieskum zložené s ohybných elementov Tx a Rx, ktoré sú usporiadané in-line. Vyrábajú sa na frekvenciách 35MHz, 50MHz a 100MHz. Dizajn a ohybná konštrukcia umožňujú merania v extrémnych terénoch.

 

 

 

Antény do vrtov MALA sú vyrábané na frekvenciách 250MHz a 100MHz. Konštrukcia a použité konektory zabezpečujú vodotesnosť antén do hĺbok 150m vo vrtoch. Elementy Tx a Rx sú oddeliteľné, preto sa dajú použiť na reflexné aj tomografické merania.