Firmware CX12

 

Obslužný firmware CX12 umožňuje prevádzať gpr merania v troch režimoch – klasické 2D merania/profilovania bez alebo s EM doplnkom, 3D merania v Grid projektoch a plošné mapovanie líniových objektov v module Objekt Mapper. Namerané dáta alebo celé projekty samozrejme môžeme ďalej spracovávať v PC.

 

 

 

 

Pracovné obrazovky pri 2D a 3D meraniach zabezpečujú on-line tok meraných a procesovaných informácií smerom ku operátorovi CX12, čo umožňuje rýchlu analýzu profilov alebo štrukturálnych skenov priamo v teréne.

 

 

 

Pri 3D meraniach si vieme zobraziť aj full screen pohľadu na časové snímky, doplniť snímky o informáciu z merania EM doplnku alebo si nechať vygenerovať úplný set časových snímkov pre vytvorenie 3D animácie konkrétneho merania. 

 

Dáta merané s CX12 v 3D projektoch vieme v niektorých postprocesingových softvéroch, napríklad ReflexW alebo 3D Vision spracovať priamo a to s vyššou mierou analýzy a vizualizácie. K dispozícii máme viacero spôsobov počítačovej vizualizácie 3D meraní. 

 

 

Príklad spracovania 3D merania karirohoží v betónovom preklade vo forme časových snímkov z rôznych hĺbok.

 

Bude doplnené - 3D vizualizácia steny s armatúrami, 3D viz.štrukturálneho skenu muriva