Mapovanie inžinierskych sietí

  ...tiež ďalších plytko uložených podzemných objektov. To je požiadavka s ktorou sa často stretávame. Výkonným pomocníkom pre túto prácu je georadar Easy Locator, základný a jednoduchý gpr švédskej firmy MALA Geoscience AB. Odskúšaný v tisíckach aplikácií, rýchly a efektívny, vytrvalý a spoľahlivý ako všetky výrobky MADE IN SWEDEN. S novou radou Easy Locator HDR dosiahnete ešte hlbšie, presnejšie a jednoznačnejšie výsledky. 

Pytké podpovrchové profilovanie

Gpr systémy na báze kontrolnej jednotky X3M sa vo veľkej miere uplatňujú v oblasti plytkých stavebných prieskumov vo fáze projektových príprav, pri kontrolách prevedených prác, počas sanačných prieskumov. Umožňujú prevádzať širokú paletu 2D aj 3D gpr prieskumov s rôznym rozlíšením a hĺbok od 1m do 20m. Kompaktný gpr systém X3M vyžaduje v každej aplikácii jediného operátora. S množstvom doplnkov sa dá prispôsobiť na rôzne typy mobility v teréne. 

Inšpekcia betónových konštrukcií

Špecializovaný gpr - inšpekčný systém CX12 s anténami na ultravysokých frekvenciách je prostriedok na vykonávanie 3D štrukturálnych skenov betónových ale aj iných stavebných materiálov či konštrukcií.  Okrem klasického 2D profilovania umožňuje plnohodnotný 3D procesing in-situ v reálnom čase. Pomôže nielen pri kotviacich prácach, ale aj pri hľadaní vád v materiáloch, odhaľovaní kritických koróznych procesov, tiež pri všetkých plytkých inšpekciách na cestnom zvršku atď..

Gpr prieskumy v archeológii

Georadary majú svoje stabilné a rokmi overené uplatnenie pri plošných archeologických výskumoch. Metódy gpr mapovania, profilovania až po 3D gpr merania prinášajú zásadné poznatky do výskumov, podstatne redukujú objemy výkopových prác, enormne zvyšujú efektivitu práce archeológov. Sú často aj jedinou a poslednou možnou metódou prieskumu na lokalitách kde výkopové práce neprichádzajú do úvahy. 

Inžinersko geologické prieskumy

Gpr technológie prinášajú najdetailnejšie Informácie o stavbe plytkých geologických štruktúr. Preto sú potrebnou súčasťou geofyzikálnej výbavy firiem, ktoré sa zaoberajú inžniersko geologickými prieskumami. S anténnymi systémami MALA na nižších frekvenciách v pevnom rámovom prevedení alebo flexibilnom RTA sa dosahujú hĺbky prieskumov viac ako 50m. Osobitnou kategóriou geologického prieskumu je geofyzikálny prieskum vo vrtoch. Aj tu ponúka  MALA vhodný systém antén do vrtov.  

Veda a výskum

Gpr prístroje sú oddávna používané v glaciológii. Modernejšie prístroje a technologické inovácie v oblasti gpr otvárajú dvere tejto metóde do ďalších vedných disciplín ako je základný materiálový výskum, botanika a pedológia, výskum sedimentov pod sladkovodnými plochami, mapovanie enviromentálnych záťaží...

Kriminalistické a armádne prieskumy

Svoje uplatnenie si vo svete našla gpr aj v týchto odboroch. Gpr pomáha kriminalistom odhaľovať skryté dôkazy a vojenským špecialistom ukryté nekovové nástražné systémy a podzemné skrýše.

MALÅ MIRA - True3D gpr

Unikátny systém MALÅ MIRA s anténnym poľom a mnohokanálovým zberom dát je svetovou špičkou v technológii gpr. Hustota merania dát vo všetkých priestorových osiach je tak vysoká, že sa tento fenomén nazýva právom True3D gpr. Systém niekoľko desiatok násobne zvyšuje efektivitu a vypovedaciu schopnosť gpr merania a dovoľuje prevádzať predtým nemysliteľné druhy analýz a 3D vizualizácií. Svoje uplatnenie má všade tam, kde je potrebné veľmi podrobné 3D skenovanie na veľmi veľkých plochách. Typickým príkladom je totálna inšpekcia cestného zvršku, do ktorej sa pustili zo systémo MIRA v USA a Austrálii. 

Naše projekty

Predstavujeme vám zaujímavé gpr projekty realizované firmou TERRA v oblasti archeologického prieskumu, ktoré využívajú nové trendy v technológiách gpr a  vizualizácii gpr dát.

» viac


Zmluvný partner firmy MALÅ

Naša firma je takmer desať rokov zmluvným distribútorom švédskeho výrobcu geofyzikálnych prístrojov Malå Geoscience pre Českú a Slovenskú republiku.
»viac


Novinky
Prihlásenie